ERÄTAIDOT ERÄPASSI 

ERÄTAIDOT ERÄPASSI 1 ja 2 

Täysin valmis 12 oppitunnin opetuskokonaisuus alakoulun opettajille. Opetus tapahtuu ensin sisätilassa sitten siirrytään lähimaastoon kokeilemaan esimerkkejä. Kurssi sisältää kaikki opetusmateriaalit valmiiseen opetuskokonaisuuteen.

Eräpassi -tehtäväkokonaisuus lapsille ja nuorille

Lapset ja nuoret pääsevät parhaiten tutuiksi eränkäyntiin suorittamalla Eräpassin. Se on hauska koululaisille, opiskelijoille, monenlaisille eräaiheisille kerhoille ja muille kiinnostuneille suunnattu opetuspaketti.

Tehtäviä on neljälle eri ikäkaudelle: 1.-3. lk., 4.-6. lk., yläkoulu ja lukio. Eräpassi koostuu neljästä aihekokonaisuudesta, joita ovat luonnossa liikkuminen, jokamiehenoikeudet, kalastus ja riistanhoito. Esimerkkitehtävinä Geokätköilyä, ilmansuuntaleikki, vuodenaikaseuranta, mobiililuontopolku, kalajuttuja ja runonlausuntaa, jne.

Eräpassi suoritetaan tekemällä kolme tehtävää kustakin aihekokonaisuudesta ja merkitsemällä suoritukset Eräpassivihkoseen. Kaikki Eräpassin suorittaneet saavat tietysti diplomin!

Luonnossa liikkuminen, luonnon antimien hyödyntäminen ja luontotietous ovat tärkeitä aihealueita kasvatustyössä. Metsähallitus haluaa olla suunnannäyttäjä ja johdattaa lapset tutustumaan suomalaiseen luontoon ja eränkäynnin perinteeseen. Eräpassi on opetuskokonaisuus, jonka avulla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin. Kokonaisuuteen on laadittu erityyppisiä tehtäviä, niin draamakasvatuksellisia, älylaitteita hyödyntäviä, pelejä ja leikkejä, maastotöitä kuin perinteisiä tiedonhakutehtäviäkin. Näistä opettaja voi valita itselleen ja ryhmälleen sopivimmat. On tärkeää, että lapset pääsevät ulos luokkahuoneesta, joten jokaiseen kokonaisuuteen liittyy myös ulkona - lähiluonnossa - suoritettavia tehtäviä. Yhteensä tehtäviä tulee suorittaa 12: kolme kustakin neljästä aihealueesta niin, että yksi tehtävistä tehdään ulkona. Aihealueita ovat luonnossa liikkuminen, jokamiehenoikeudet, riistanhoito ja kalastus. Tehtävät löytyvät netistä ja ne tehdään opettajan johdolla, minkä jälkeen jokainen merkitsee omaan Eräpassiinsa ne tehdyiksi. Eräpassi-vihkonen sisältää myös tehtäviä, joita oppilaat/opiskelijat voivat tehdä läksynä, lisätehtävinä, yhdessä, itsekseen tai esimerkiksi vanhempien kanssa. Eräpassi-oppimateriaalipaketti on suunniteltu vastaamaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien sisältöjä.

Eräpassiin kuuluvia tehtäviä voi hyödyntää seuraavien oppiaineiden opetuksessa: - Alakoulu: ympäristö- ja luonnontieto, biologia ja maantieto, äidinkieli, liikunta - Yläkoulu: biologia, maantieto, äidinkieli, liikunta, kotitalous - Lukio: biologia (BI1 ja BI3), maantiede (GE2 ja GE4), liikunta.

Hinta 535euroa/ max 20henkilön ryhmä