ILMIÖ: MINÄ-MANUAALI

Ilmiö: Minä-manuaali

- Monen oppiaineen sisältöjä, kokonaisuuksia (AI, KU, HI, YM, YH, MA ym.)

- Ajattelun taitoja

- Monilukutaito: teksti, kartta, liikennemerkit, aikataulut, diagrammit ja kuvat

- Yksilö, yhteisöt, suku, osallisuus

- O365, mobiilioppiminen: Word, Excel, sähköposti, OneDrive

Hinta 535 € / max 20 henkilön ryhmä