ILOA KIRJOITTAMISEEN!

Koulutuksen laajuus: 3h 

Luokanopettajille

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin motivoiviin ja innostaviin kirjoittamisen opetuksen menetelmiin.

Tutustutaan kirjoittamisen työpajatyöskentelyyn, mietitään erilaisia tapoja tuottaa, julkaista ja juhlistaa tekstejä oppilaita innostaen.

Tutustutaan sanataidetehtäviin ja hyödynnetään digitaalisia välineitä kirjoittamisen eri vaiheissa.

Voidaan suunnitella oma kirjoittamisen opetuskokonaisuus

Hinta 535euroa/ max 20henkilön ryhmä