TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA 

Toiminnallista matematiikkaa alakouluun

* Laajuus 3h ~ ½ veso

* Luokanopettajille

* Tutustutaan erilaisiin toiminnallisiin ja pelillisiin tehtäviin itse kokeillen.

* Tehtävät liittyvät matematiikan eri osa-alueisiin ja ovat sovellettavissa vuosiluokille 1.-6.

* Saadaan vinkkejä lisätä toiminnallisuutta ja pelillisyyttä osaksi matematiikan opetusta.

Hinta 535euroa/ max 20henkilön ryhmä