Armi Mäki


KM

Itä-Suomen yliopisto, kasvatustieteen maisteri 2016

Itä-Suomen yliopisto, kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen, kandidaatti 2011

Toimin tällä hetkellä luokanopettajana Porvoon Kevätkummussa. Olen myös ammatiltani lastentarhanopettaja ja alkuopetukseen suuntautunut luokanopettaja.

Minulla on tekstiilikäsityön aineopettajapätevyys (60 op) sekä kuvataiteen perusopinnot (25 op).

Vahvuutena ja kiinnostuksen kohteena ovat käsityön opetus ja sen kehitystyö uuden opetussuunnitelman 2016 myötä, kuvataide, draama- ja vuorovaikutustaidot.