Eija Huostila-Hällström

KM, luokanopettaja, draamakasvattaja Tolkkisten koulu. Porvoon kaupungin tutoropettaja ja äidinkielen kehittämisryhmän jäsen.

Aloittanut Porvoossa kielellisen kuntoutuksen integraatio-opetuksen yhdessä erityisopettajan kanssa ja kehitti sitä kahdeksan vuotta.

Toiminut yhteistyössä kaupungin johtavan tvt-opettajan kanssa kehittämällä luokassaan uusimpien digitaalisten sovellusten pedagogista käyttöä, pelillistämistä ja mediakasvatusta.

Lukemaan innostaminen ja joustavien matemaattisten taitojen opettaminen ovat olleet viimeisinä kehittämisen kohteina.